Terapia

Dogoterapia i Hipoterapia wspomagają konwencjonalne metody pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej i edukacyjnej. Stymulacja rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, czasami niekonwencjonalnych metod i form pracy.

Jedną z form zajęć wspomagających rozwój, doskonałe łączącą naukę, zabawę i rewalidację jest właśnie terapia wykorzystująca kontakt z psem lub koniem. Pomaga przełamywać bariery lękowe, ułatwia budowanie zaufania pomiędzy uczniem a terapeutą, wycisza, usprawnia komunikację, obniża poczucie samotności, podnosi poczucie własnej wartości, odstresowuje.

W czasie zajęć i zabaw naturalna spontaniczność i radość zwierząt pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie zadań, a także mobilizują je do podejmowania nowych wyzwań.

Zajęcia mają na celu:

 • wspomagać ogólny rozwój dziecka;
 • zredukować poziom lęku przed rzeczywistością społeczną, przyrodniczą, czasami też przed zwierzętami, np. psem i koniem;
 • wpłynąć korzystnie na rozwój percepcji węchowej, smakowej, wzrokowej, słuchowej i czuciowej, bez których zdobywanie rzetelnej wiedzy o świecie nie jest możliwe;
 • poprawić koncentrację uwagi i zredukować poziom lęku przed sytuacjami zadaniowymi;
 • rozwinąć podstawowe umiejętności służące do świadomego
  i samodzielnego poznawania rzeczywistości;
 • wyposażyć dziecko w nowe umiejętności, doświadczenia;
 • wpłynąć na poprawę równowagi oraz na jakości funkcjonowania ucznia poprzez m. in. relaksację;
 • uczyć dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowania próśb i pragnień.

Korzyści płynące z terapii
ze zwierzętami są następujące:

 • poprawa kondycji psychicznej i fizycznej;
 • budowanie pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia;
 • usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji,
  nawiązywanie kontaktów ze światem, aktywizacja;
 • wspomaganie w rozwoju fizycznym i umysłowym;
 • naturalne wyciszenie, harmonia i równowaga psychiczna;
 • pomoc w zaburzeniach koncentracji uwagi;
 • wspomaganie rehabilitacji m. in. osób niewidomych, autystycznych,
  z upośledzeniem umysłowym i mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • socjalizacja człowieka ze zwierzętami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

dogoterapeuta i hipoterapeuta

Emilia Klinkosz

Masz pytania? Zadźwon do nas!