Dokumenty do pobrania

Karta kwalifikacyjna
i zgoda na udział
w zajęciach hipoterapii

Zgoda na udział
w zajęciach
dogoterapeutycznych

Klauzule
informacyjne
RODO

Pobierz odpowiedni dokument, wydrukuj, wypełnij staranie i przekaż prowadzącemu zajęcia.

Masz pytania? Zadźwon do nas!